W I T O J C I E !!!

A na poważnie - witamy na naszej stronie !

Kancelaria działa nieprzerwanie od 30 lat. Zatrudnia aktualnie trzech asesorów i wysoko kwalifikowany personel. Jest w pełni skomputeryzowana i otwarta na współpracę.

 Tut. Komornik właściwy jest do prowadzenia egzekucji z wyboru wierzyciela na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.

Kancelaria jest uczestnikiem usługi OGNIVO w ramach abonamentu.
 

Kancelaria dla stron i osób dzwoniących jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 - 15.00 (za wyjątkiem dni wolnych od pracy i przerwy w godzinach: 12:00 - 12:30).
Komornik Sądowy przyjmuje strony w czwartki, w godzinach: 9:00 - 15:00.

     
 

KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM TARGU

SŁAWOMIR HOSIAWA

34-400 Nowy Targ, Rynek 5,  I p.

tel.: +48 18 5416106

(w razie awarii: 693-379703)

e-mail: nowy.targ1@komornik.pl

BANK PEKAO S.A. O/NOWY TARG
15 1240 5136 1111 0000 5221 8037
code of SWIFT: PKOPPLPW

Dawniej:

KOMORNIK SĄDOWY REWIRU I PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM TARGU